Obecní knihovna Chomýž

O knihovně

 

Obecní knihovna vznikla v roce 1924.

 

Knihovní rada, ustanovená dle knihovního zákona pečovala o obecní knihovnu, která vznikla tím, že zdejší Hasičský odbor  daroval obci svoji knihovnu čítající 111 svazků. Mimo to Místní Odbor Národní Jednoty dává Knihovní radě k dispozici svoji spolkovou knihovnu o 32 svazcích. Obecní knihovna obsahuje nyní 213 knih. Z toho bylo 181 knih zábavných, 32 poučných.


Knihy jsou půjčovány jednou týdně a dle objemnosti na 1 týden nebo 14 dní bezplatně, na delší dobu s poplatkem, aby se čtenáři nutili knihu brzy odevzdat.

 

V roce 1924 půjčeno 32 čtenářům 212 knih
V roce 1925 půjčeno 33 čtenářům 280 knih
V roce 1926 půjčeno 29 čtenářům 272 knih

Povinný roční příspěvek obce na udržování a rozšiřování knihovny činil 200 Kč a jevil se nedostačujícím.


Funkcionáři knihovní rady v roce 1927

  • Rychard Pecl – předseda
  • Josef Dvorník – jednatel
  • František Růžička – knihovník
  • Josef Koplík – pokladník

Mimo obecní knihovnu zde byla i školní knihovna, která sloužila ku vzdělání žactva se 179 svazky. Pro vzdělání učitelů o 129 svazcích.


Knihovna čítá k 31. 12. 1972 celkem 511 svazků. Stálých čtenářu bylo 36 a z toho 16 do 15 let. Půjčovací doba byla v říjnu až květnu vždy v pátek od 17–18 hodin. V roce 1973 knihovnice lidové knihovny Dana Podolová půjčovala knihy od listopadu do května a tak jako v minulých letech i letos žádané knihy odebírá z Městské lidové knihovny v Bystřici pod Hostýnem a poté je zase vrací.


Počty čtenářů od roku 1985

1985 – 38 čtenářů

1990 – 36 čtenářů

1995 – 33 čtenářů

2000 – 54 čtenářů

2005 – 54 čtenářů

2009 – 51 čtenářů

 

V roce 2002 byl v knihovně zřízen – Veřejně přístupný internet. Přístup k internetu je v době půjčování knih a mimo půčovní dobu po dohodě se starostou.

 

Knihovní fond byl v průběhu roku 2008 zpracován knihovnou Kroměřížska do elektronického katalogu v systému Clavius REKS.